www.bibliotheek-unesco.nl/
Informatie over de UNESCO-bibliotheek

http://www.unesco.nl/
UNESCO Nationale Commissie (Den Haag)

www.siv2007.org
Het Nederlandse samenwerkingsverband bestaat uit organisaties die zich inzetten voor het handhaven en naleven van de rechten van inheemse volken. Sinds 2010 vraagt het jaarlijks op 13 september met een drumceremonie de aandacht van de Nederlandse politiek voor het naleven van de VN-Verklaring over de Rechten van Inheemse Volken (2007). Ook wordt contact onderhouden met de mensenrechtenambassadeur.

www.inkapacha.nl/
Inkapacha betekent: de inkawereld. Alma Inkary, oprichter van de ideologische Peruaans-Nederlandse onderneming richt zich op het organiseren van uitdagende eco-reizen door de inkawereld, muziekoptredens en healing, gebaseerd op de inkafilosofie. Daarnaast houdt hij zich bezig met projecten in Peru, in samenwerking met de locale bevolking,  en voorlichting in Nederland over de waarden en tradities van de inkacultuur.

www.geweldlozecommunicatie.org
Trainen van geweldloze communicatie in het contact met anderen.

www.cmo.nl/vnarena
De “VN-Arena” is een online onderwijspakket, gericht op het basis- en voortgezet onderwijs, over (de geschiedenis van) de VN. Dit is ontwikkeld door het Centrum voor Mondiaal Onderwijs, in overleg met de onderwijscommissie van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties.
Ook komen gebieden als mens en samenleving (geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer en economie) en levensbeschouwing aan de orde.

www.transitiontowns.nl
Lokale verfrissende initiatieven om anders om te gaan met wonen, werken en milieu.

www.milieucentrumutrecht.nl
Allerlei activiteiten rond duurzaamheid en milieu, en verhuur van vergaderruimte.